Ako Ay Isang Buwan 6.3 Points
RANK 1
DjShadowking Aquarius 5.9 Points
RANK 2
Margie Penaribe 3.9 Points
RANK 3
Ocir Gnalag Nitram 2.7 Points
RANK 4
Zeux Berg 0.1 Points
RANK 5